Det Stora Sverige-Quizet

Sveriges största pub-quiz

Det Stora Sverige-Quizet är ett klassisk Pub Quiz som genomförs samtidigt i alla städer som The Bishops Arms finns etablerade i. I städer med fler än en pub arrangeras deltävlingen på en av dessa. Detta betyder att de deltagande lagen tävlar i realtid mot ca 800 andra lag i 31 städer, från Kiruna i norr till Malmö i Söder.

Det Stora Sverige-Quizet arrangeras under fyra söndagar i höst och alla är välkomna att delta. 

Lagen består av max 4 personer. Varje lag samlar ett poäng för varje rätt svar på frågorna som ställs under deltävlingarna. De 10 bästa lagen i Sverige vinner en plats i finalen i Stockholm i januari 2021. För att laget skall kunna samla poäng från flera deltävlingar måste minst en av deltagarna från första quizen vara närvarande. 

Quizen är uppdelade i två omgångar med 10 frågor i varje omgång, totalt 20 frågor. Efter de första 10 frågorna hålls en paus på ca 15 minuter under vilken Quizmastern samlar in svarspapper nr 1 och rättar svaren. Efter pausen går Quizmastern igenom svaren på frågorna från första omgången och meddelar ställningen i halvtid. Därefter ställs resterande 10 frågor. Efter omgång två hålls en ny paus på ca 15 minuter där Quizmastern samlar in svarspapper nr 2, rättar denna och sammanställer resultatet. Efter pausen går Quizmastern igenom svaren på frågorna från andra omgången samt meddelar slutresultatet för kvällens quiz.

Vilka går till final i Stockholm? 

1. De lag med flest poäng i de respektive 4 geografiska regionerna. 

2. Utöver de fyra regions-vinnarna går ytterligare sex lag till final på högst total-poäng sett över hela landet, oavsett regionstillhörighet.

Dessa 10 lag bjuds av The Bishops Arms på resa, boende och middag under finalen i Stockholm.

3. Jokerlag, om ett lag prickar full pott på någon av deltävlingarna så vinner detta lag en plats i finalen. 

Eventuella Jokerlag bekostar själva sin resa och boende under finalen i Stockholm

Datum för höstens delTÄVLINGAR

30 augusti  - Det Stora Sverige Quizet - Delfinal 1

27 september - Det Stora Sverige Quizet - Delfinal 2

25 oktober - Det Stora Sverige Quizet - Delfinal 3

29 november - Det Stora Sverige Quizet - Delfinal 4