Till www.bishopsarms.com

Medlemsvillkor och sekretesspolicy

för The Bishops Arms Medlemsklubb 

 2018-02-07

Denna sekretesspolicy gäller för insamling av information via www.bishopsarms.com. Genom att använda webbplatsen www.bishopsarms.com godkänner du den hantering av personuppgifter som anges i denna policy.

Information om alkohol och ålder 

Vid upprättande av ett medlemskonto på The Bishop’s Arms Medlemsklubb medger medlem att information om alkoholhaltiga drycker kommer att erhållas. Medlemskapet är personligt och beviljas endast till personer som fyllt 20 år. Medlem intygar genom godkännande av dessa medlemsvillkor att han/hon är över 20 år. Företag och andra juridiska personer kan inte vara medlemmar.

The Bishop’s Arms förbehåller sig rätten att, utan förvarning, göra ändringar av innehållet (t ex medlemsregler, medlemsförmåner, ev. Poängregler etc.) i The Bishop’s Arms Medlemsklubb under medlemsperioden.

Insamling av personuppgifter 

För att ta del av information och vissa funktioner på medlemsklubben måste du skapa ett medlemskonto. När du anmäler ditt medlemskap kommer viss information att efterfrågas, inklusive din e-postadress. Information som insamlas via www.bishopsarms.com kan komma att kombineras med information som erhållits från andra företag.

Användning av personuppgifter 

The Bishop’s Arms Medlemsklubb samlar in och använder dina personuppgifter för att driva medlemsklubben och för att leverera de tjänster som efterfågas och erbjuds. Till exempel använder vi din e-postadress för att översända information till dig såsom nyhetsbrev, inbjudningar mm.

Med undantag för vad som anges nedan kommer de personuppgifter som du tillhandahåller på denna webbplats inte att vidarebefordras utanför The Bishop’s Arms Medlemsklubb utan ditt tillstånd.

The Bishop’s Arms Medlemsklubb kan komma att lämna ut dina personuppgifter om lagen så kräver, eller om bishopsarms.com i god tro anser att detta är nödvändigt för att: (a) uppfylla föreskrifter i lag eller rätta sig efter ett rättsligt beslut som delgivits The Bishop’s Arms Medlemsklubb, (b) skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande The Bishop’s Arms Medlemsklubb eller (c) under extraordinära omständigheter skydda den personliga säkerheten för användare av The Bishop’s Arms Medlemsklubbens tjänster, dess webbplatser eller personer ur allmänheten.

Kontroll av dina personuppgifter 

The Bishop’s Arms Medlemsklubb kan komma att med jämna mellanrum sända ut e-post som informerar dig om nyheter och/eller information rörande ditt medlemskap.

Skydd av dina personuppgifter 

The Bishop’s Arms Medlemsklubb är inriktat på att skydda dina personuppgifter. Vi använder omfattande säkerhe och processer för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning eller utlämning. T ex lagrar vi dina personuppgifter på säkrade datorservrar, som befinner sig i kontrollerade miljöer.

För åtkomst till ditt konto på The Bishop’s Arms Medlemsklubb krävs ett lösenord, eller inloggning via ditt Facebook konto, som är personligt. Du ansvarar för hemlighållande av ditt lösenord. Lämna inte ut information om ditt lösenord till någon annan person. Om du delar dator med någon bör du alltid logga ut för att skydda din information

Missbruk av ditt användarkonto 

Vid försök till bedrägeri eller annat missbruk av tjänster hos The Bishop’s Arms Medlemsklubb, förbehåller sig The Bishop’s Arms Medlemsklubb rätten att neka personer tillgång till medlemsklubben och de tjänster som tillhandahålls. Respekteras inte denna avstängning från ovan nämnda tjänster kommer The Bishop’s Arms Medlemsklubb att söka rättsliga påföljder.

Tvister 

Vid enventuell tvist om hela eller delar av innehållet i föreliggande villkor gäller svensk lag och avgörande saker sker i svensk domstol. The Bishop’s Arms ansvarar inte för händelser som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krishändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan linkande omständighet.

Ändring av policy 

The Bishop’s Arms Medlemsklubb uppdaterar ibland denna sekretesspolicy. När detta görs, kommer datumet under rubriken att justeras. Om det sker väsentliga förändringar i denna sekretesspolicy kommer The Bishop’s Arms Medlemsklubb att meddela dig genom att placera ett tydligt meddelande på webbplatsen. Vi uppmanar dig att regelbundet läsa igenom denna sekretesspolicy för att hålla dig informerad om hur The Bishop’s Arms Medlemsklubb hjälper till att skydda din information.

Kontaktinformation 

Om du anser att The Bishop’s Arms Medlemsklubb inte följt denna sekretesspolicy ber vi dig maila till medlemsklubben@bishopsarms.com