Sekretesspolicy 

Denna webbplats hanteras till fullo av Bishop Scandinavia AB.

Vi förpliktar oss att skydda dina personliga uppgifter. Vår integritetspolicy beskriver vilken typ av information som vi samlar in på sajten samt hur vi utnyttjar och skyddar informationen. Här står även vad du skall göra om du inte önskar att dina personuppgifter sparas i samband med besök på vår webbplats och hur du kan ändra information som du redan har gett oss.

Policyn avser endast denna webbplats och inga andra sajter som är länkade till denna hemsida.

Så använder vi dina uppgifter

Personuppgifter som du lämnar till oss på denna webbplats kommer vi att använda till det syfte som beskrivas i samband med att du skriver in personuppgifter.

Vi kan använda de uppgifter du lämnar (bland annat postadress, e-postadress, telefonnummer) till att kontakta dig enligt ovan.

Vi kan tidvis använda tjänster från tredje man till att administrera eller analysera information, även personuppgifter, som vi inhämtar på våra sajter.

Annan information som vi kan inhämta

Personuppgifter

The Bishops Arms är personuppgiftsansvarig.

De personuppgifter medlemmen lämnar i samband med medlemsanmälan, i framtiden eller som på annat vis kommer The Bishops Arms tillhanda inom ramen för medlemskapet i The Bishops Arms Medlemsklubb, kommer att behandlas av The Bishops Arms eller dess rättsefterträdare i syfte att administrera medlemskapet.

Genom anmälan till medlemskap, samtycker medlemmen till nedan nämnda behandling av personuppgifter samt till att motta medlemsinformation och marknadsföringsmaterial enligt ovan per post, e-post, förutsatt att medlemmen vid anmälan eller senare uppgivit sin adress, e-postadress till The Bishops Arms.

Medlemmen samtycker till att The Bishops Arms, dess partners, underleverantörer och företag som behandlar Medlemmens personuppgifter för de ändamål som framgår av medlemsvillkoren och nedan:

· administrera The Bishops Arms Medlemsklubb,

· uppdatera personuppgifter,

· tillhandahålla, utveckla och underhålla The Bishops Arms eller partners tjänster och produkter, diagnostisera fel och optimera tekniken,

· kontrollera och förbättra kvaliteten på och upplevelsen av restaurangbesöket och digitala tjänster och gränssnitt mot Medlemmen,

· individualisera kommunikationen med Medlemmen baserat på Medlemmens användarprofil,

· marknadsföring och direkt marknadsföring från The Bishops Arms,

För ovanstående ändamål kan The Bishops Arms komma att använda och samla in personuppgifter enligt nedan:

· uppgifter om medlemskap och annan information Medlemmen lämnat vid användning av The Bishops Arms Medlemsklubb,

· överföra kontaktuppgifter till partners

Personuppgifterna kan också komma att användas för att samordna erbjudanden och andra aktiviteter med The Bishops Arms eller samarbetspartners.

Uppgifter kan även komma att överföras till The Bishops Arms samarbetspartners.

Medlemmen har rätt att efter skriftlig begäran till The Bishops Arms, få information om vilka personuppgifter om medlemmen som The Bishops Arms behandlar.

Medlem har även rätt att begära att uppgifter rättas eller utplånas. Detta kan ske via The Bishops Arms hemsida eller ske skriftligen till The Bishops Arms Medlemsservice.

Kontoinformation gällande medlemskapet lämnas endast ut till medlem, eller till den person som kan uppvisa skriftlig fullmakt undertecknad av medlemmen.

Av säkerhetsskäl bör The Bishops Arms informeras om namnbyte och adressändringar. Detta meddelas via The Bishops Arms hemsida eller skriftligen till The Bishops Arms Medlemsservice.

Adressändring kan registreras på The Bishops Arms hemsida av medlemmen själv.

The Bishops Arms har inget ansvar om Medlemmen inte informeras på grund av att korrekta kontaktuppgifter inte lämnats.

Medlemmen åtar sig att se till att obehöriga personer inte får tillgång till medlemsnumret och lösenord.

Medlemmen kan när som helst återkalla sitt samtycke till direkt marknadsföring genom att kontakta The Bishops Arms Medlemsservice varpå The Bishops Arms upphör med sådan marknadsföring till Medlemmen.

Information om cookies på Bishopsarms.com

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

- att webbplatsen innehåller cookies

- vad dessa cookies används till

- hur cookies kan undvikas

Användningsområden

På vissa delar av The Bishops Arms webbplats används cookies för att ge användaren tillgång till extra funktioner, t ex besöksstatistik samt för att bibehålla inloggningsinformation.

Webbläsare kan ställas in så att du automatiskt nekar cookies eller informeras om att en webbsida innehåller cookies.

Besöksstatisik

The Bishops Arms använder analysverktyget Google Analytics för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Syftet är att kunna förbättra innehåll, navigation och struktur på webbplatsen. Analysverktyget använder JavaScript och cookies och den information som genereras av dessa genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till Google och lagras av dem på servrar i USA. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med andra data som Google inne har. Man kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar i webbläsaren.

Genom att använda The Bishops Arms webbplats utan att avböja cookies från tredje part, samtycker du till att Google behandlar dina uppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

Om du inte vill att dina besök på The Bishops Arms webbplats ska finnas med i statistiken i Google Analytics så finns det ett tillägg som du kan installera i din webbläsare.

Datasäkerhet

Vi vidtar alla relevanta åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Alla identifierbara personuppgifter omfattas av åtkomstbegränsningar för att motverka obehörig åtkomst, förändring eller missbruk.

Ändringar i vår policy

Vi vill uppmana dig att besöka sidan ofta för att hålla dig informerad om eventuella förändringar i denna integritetspolicy.

Kontakt

Kontakta oss på Bishop Scandinavia AB, Box 21034, 100 31 Stockholm, eller tel. 08-566 217 70 om du har kommentarer eller frågor kring denna integritetspolicy, för att rapportera brott mot policyn, eller för att korrigera eller uppdatera dina personuppgifter.

Du kan alltid begära kopia på den information vi har om dig.

Vi vidtar rimliga åtgärder för att tillmötesgå önskemål enligt ovan.

Vi värnar om att skydda din personliga integritet på denna hemsida. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor, kommentarer eller är osäker på något avseende denna integritetspolicy.

Vilkoren uppdaterades 2018-02-06