Sekretesspolicy/WEBBPLATSVILLKOR

Nedan ser du användarvillkor för webbplatsen.

Senast uppdaterad: 2018-05-25

1. WEBBPLATSEN OCH DESSA VILLKOR 

Denna webbplats ägs och drivs av Bishop Scandinavia AB (”The Bishops Arms”).

Dessa användarvillkor gäller för allt ditt användande av webbplatsen. Genom att besöka, använda och ha åtkomst till webbplatsen bekräftar du ditt samtycke till de vid varje tillfälle gällande villkoren för webbplatsen. 

För användare som blir medlemmar i vår medlemsklubb gäller förutom dessa användarvillkor även The Bishops Arms Medlemsklubb medlemsvillkor.

Användare förbinder sig även att inte kränka svensk lag vid användandet av webbplatsen.

2. ÄNDRING AV WEBBPLATS OCH ANVÄNDARVILLKOR 

För att förbättra din användning av denna webbplats kan The Bishops Arms komma att göra ändringar.

The Bishops Arms förbehåller sig rätten att utan föregående upplysning göra förbättringar, förändringar, tillägg eller ta bort information från webbplatsen. 

Vidare förbehåller vi oss rätten att göra ändringar i dessa användarvillkor. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen efter att sådana ändringar har publicerats, accepterar du ändringarna.

3. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 

Allt innehåll på webbplatsen ägs, om inte annat anges, av Bishop Scandinavia AB.

Webbplatsens innehåll är i alla avseenden skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt och andra immaterialrättsliga bestämmelser. Användare ges inte vid något tillfälle rätt att använda webbplatsens innehåll på annat sätt än i enlighet med användarvillkoren.

När inte annat anges kräver reproduktion, publicering, bearbetning, överföring, lagring eller annan användning av innehållet på webbplatsen The Bishops Arms föregående skriftliga godkännande. Undantag görs för tillfällig lagring på dator eller utskrift för enskilt personligt bruk enligt upphovsrättslagen (1960:729).

Även användandet av varumärken och logotyper som förekommer på webbplatsen förutsätter The Bishops Arms eller i förekommande fall annan berörd rättighetsinnehavares föregående skriftliga godkännande.

The Bishops Arms godkänner ej spindling (sk crawling) av webbplats.

3. HYPERLÄNKAR 

The Bishops Arms webbplats kan innehålla hyperlänkar till webbsidor vilka ägs och tillhandahålls av tredje man. Användandet av sådana länkar innebär att du lämnar The Bishops Arms webbplats.

The Bishops Arms råder inte i något avseende över utformningen av, eller kan påverka innehållet på, webbsidor vilka tillhandahålls av tredje man. Följaktligen bär The Bishops Arms inget ansvar för innehållet på sådana webbsidor.

Att The Bishops Arms tillhandahåller sådana länkar innebär inte att The Bishops Arms ställer sig bakom den information, produkt eller tjänst som erbjuds via en hyperlänk. 

Eftersom The Bishops Arms inte heller ansvarar för hantering och sekretess av din personliga information på dessa sidor rekommenderar The Bishops Arms dig att läsa de villkor som är tillämpliga för användningen av webbplatsen i fråga. Användningen av sidor tillhandahållna av tredje man sker uteslutande på användarens egen risk.

4. INNEHÅLL SKAPAT AV ANVÄNDARE 

The Bishops Arms ger användarna möjlighet publicera eller ladda upp innehåll på webbplatsen.

Genom att ladda upp, publicera eller på annat sätt skapa innehåll medverkar du till att skapa innehåll på webbplatsen för vilket du själv bär fullt eget ansvar och som du som användare kan komma att ställas till svars för.

Användare förbinder sig att hålla The Bishops Arms skadelöst och bekräftar att publicerat innehåll inte kränker tredje mans rätt, såsom upphovsrätt etc. The Bishops Arms tar inte på något sätt ansvar för sådant innehåll som skapats av webbplatsens användare.

The Bishops Arms förbehåller sig en oinskränkt rätt att efter eget gottfinnande helt eller delvis avlägsna sådant innehåll som skapats av webbplatsens användare och som riskerar att helt eller delvis strida mot svensk lag eller som av The Bishops Arms kan bedömas som olämpligt, stötande, vulgärt, oansenligt eller oanständigt eller som i något annat avseende riskerar att medföra skada för The Bishops Arms, någon av våra anställda eller The Bishops Arms samarbetspartners.

The Bishops Arms förbehåller sig rätten att vidta ytterligare åtgärder för att förhindra missbruk och andra skadliga åtgärder.

Användare äger rättigheterna till materialet men upplåter det till The Bishops Arms, samt ger rätt att utan kostnader och begränsningar fritt använda material som publicerats av användare på webbplatsen på obegränsad tid.

6. ANSVARSBEGRÄNSNING 

The Bishops Arms lämnar inga garantier i fråga om webbplatsens funktion eller tillgänglighet.

Inte heller garanterar The Bishops Arms att den information som hålls tillgänglig på webbplatsen är korrekt eller fullständig. Detta gäller information om såväl produkter, tjänster och erbjudanden som annan information som tillhandahålls på webbplatsen.

Således utesluts allt ansvar för såväl direkt som indirekt skada orsakad av webbplatsens utnyttjande eller information som webbplatsen tillhandahåller i den mån inte annat följer av tvingande lag.

7. ANVÄNDNING OCH HANTERING AV COOKIES 

The Bishops Arms använder sig av ”cookies” för att underlätta användningen, förbättra marknadsföringen och utnyttjandet av The Bishops Arms webbplats.

Du samtycker till The Bishops Arms användande av cookies i enlighet med denna Cookie Policy genom att fortsätta använda webbplatsen och ha webbläsaren inställd på att tillåta cookies.

En cookie är en liten textbaserad datafil som en webbserver kan be att få spara på en webbplatsbesökares hårddisk. Cookien hjälper till att känna igen vilken typ av innehåll och vilka sidor som besökts på vår webbplats. Information som sparas med hjälp av en cookie kan röra hur en webbplatsanvändare utnyttjat webbplatsen, vilken typ av webbläsare webbanvändaren använder och vilka webbsidor användaren har besökt. Cookien möjliggör för The Bishops Arms att förbättra ditt besök på The Bishops Arms webbplats.

En permanent cookie ligger kvar på användarens dator under en bestämd tid. En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en hemsida. Sessionscookien försvinner när användaren stänger sin webbläsare. The Bishops Arms använder sig av både permanenta cookies och session cookies. The Bishops Arms kan använda sig av tredjeparts cookies. Om användaren inte vill tillåta cookies kan användaren välja att ändra inställningarna i användarens webbläsare så att cookies inte accepteras. Om användare inte accepterar cookies kan detta påverka webbplatsens funktionalitet.

Webbläsare kan ställas in så att du automatiskt nekar cookies eller informeras om att en webbsida innehåller cookies.

8. PERSONUPPGIFTER 

Vi värnar om att skydda dig och dina personliga uppgifter och tar vårt ansvar på största allvar.

The Bishops Arms hanterar personuppgifter vid händelse av registrering av medlemskap i The Bishops Arms Medlemsklubb.

The Bishops Arms behandlar endast personuppgifter i enlighet med tillämplig lag. För mer information om varför och hur vi behandlar dina Personuppgifter samt beskrivning av din rätt att granska, ändra och radera dina personuppgifter, läs mer i våra Medlemsvillkor.

9. BESÖKSSTATISIK 

The Bishops Arms använder analysverktyget Google Analytics för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Syftet är att kunna förbättra innehåll, navigation och struktur på webbplatsen. Analysverktyget använder JavaScript och cookies och den information som genereras av dessa genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till Google och lagras av dem på servrar i USA. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med andra data som Google inne har. Du kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar i webbläsaren. 

Genom att använda The Bishops Arms webbplats utan att avböja cookies från tredje part, samtycker du till att Google behandlar dina uppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

Om du inte vill att dina besök på The Bishops Arms webbplats ska finnas med i statistiken i Google Analytics så finns det ett tillägg som du kan installera i din webbläsare.

10. DATASÄKERHET 

Vi vidtar alla relevanta åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Alla identifierbara personuppgifter omfattas av åtkomstbegränsningar för att motverka obehörig åtkomst, förändring eller missbruk.

11. KONTAKT 

Kontakta oss på Bishop Scandinavia AB, Box 21034, 100 31 Stockholm, eller om du har kommentarer eller frågor kring denna integritetspolicy, för att rapportera brott mot policyn, eller för att korrigera/uppdatera dina personuppgifter.