Bellmansgatan fredag, 01 oktober 2021

Baltic Brew

2021-10-01 16:00

Baltic Brew

BALTIC BREW Stallhagen Baltic är en frisk lager bryggd med en procent avsaltat Östersjövatten. Varför en procent? Jo, för att även om jordens yta till 70 procent täcks av vatten så är det endast en procent som är lättillgängligt sötvatten. Rent vatten är ingen självklarhet, och det vet alla vi som bor runt Östersjön. När vattnet mår dåligt blir det svårare för oss att brygga riktigt god öl, och så vill vi inte ha det. Med Stallhagen Baltic Brew stöder vi Baltic Sea Action Group i deras viktiga arbete för att rädda vårt hav. Ölet är bryggt på Åland av Stallahagens Bryggeri.

Alla evenemang