"DET STORA SVERIGE QUIZET"!

Sveriges största pub-quiz!

Under fyra söndagar i höst kommer vi på The Bishops Arms att arrangera Det Stora Sverige-Quizet.

Vad är Det Stora Sverige-Quizet?

Det Stora Sverige-Quizet är ett klassisk Pub Quiz men där samma Quiz genomförs samtidigt i samtliga svenska städer The Bishops Arms finns etablerad i, i städer med fler än en pub så hålls deltävlingen på en av dessa. Detta betyder att de deltagande lagen i realtid tävlar mot ca 600 andra lag i 31 städer, från Kiruna i norr till Malmö i Söder
 
Alla får delta i Det Stora Sverige-Quizet

Lagen får bestå av max 4 personer. Varje lag samlar ett poäng för varje rätt svar på frågorna som ställs under deltävlingarna. De 10 bästa lagen i Sverige vinner en plats i finalen i Stockholm i januari 2021.
 
För att laget skall kunna samla poäng från flera deltävlingar måste minst en av deltagarna från första quizen vara närvarande.
 
Quizen är uppdelade i två omgångar med 10 frågor i varje omgång, totalt 20 frågor. Efter de första 10 frågorna hålls en paus på ca 15 minuter under vilken Quizmastern samlar in svarspapper nr1 och rättar svaren. Efter pausen går Quizmastern igenom svaren på frågorna från första omgången och meddelar ställningen i halvtid. Därefter ställs resterande 10 frågor. Efter omgång två hålls en ny paus på ca 15 minuter där Quizmastern samlar in svarspapper nr2, rättar denna och sammanställer resultatet. Efter pausen går Quizmastern igenom svaren på frågorna från andra omgången samt meddelar slutresultatet för kvällens quiz.

Vilka går till final i Stockholm? 

1. De lag med flest poäng i de respektive 4 geografiska regionerna. 

2. Utöver de fyra regions-vinnarna går ytterligare sex lag till final på högst total-poäng sett över hela landet, oavsett regionstillhörighet.

Dessa 10 lag bjuds av The Bishops Arms på resa, boende och middag under finalen i Stockholm.

3. Jokerlag, om ett lag prickar full pott på någon av deltävlingarna så vinner detta lag en plats i finalen. 

Eventuella Jokerlag bekostar själva sin resa och boende under finalen i Stockholm

Datum för höstens delfinaler: 

30 augusti  - Det Stora Sverige Quizet - Delfinal 1

27 september - Det Stora Sverige Quizet - Delfinal 2

25 oktober - Det Stora Sverige Quizet - Delfinal 3

29 november - Det Stora Sverige Quizet - Delfinal 4