VILLKOR & REGLER MEDLEMSKLUBBEN

MEDLEMSVILLKOR FÖR THE BISHOPS ARMS MEDLEMSKLUBB 

Medlemskap i The Bishops Arms Medlemsklubb är ett avtal mellan Bishops Scandinavia AB, org. nr. 556581-7540 (härefter "The Bishops Arms") och dig personligen (härefter "Medlem").

1. MEDLEMSKAP/ALLMÄNNA REGLER 

1.1. Vid upprättande av ett medlemskonto på The Bishops Arms Medlemsklubb medger medlem att information om alkoholhaltiga drycker kommer att erhållas. 

1.2. Medlemskapet är personligt och beviljas endast till personer som fyllt 20 år för att möta restriktioner angivna i Alkohollag (2010:1622) rörande marknadsföring av alkohol. Medlem intygar genom fullständigt personnummer samt godkännande av dessa medlemsvillkor att han/hon är över 20 år. Företag och andra juridiska personer kan inte vara medlemmar.

1.3. The Bishops Arms förbehåller sig rätten att, utan förvarning, göra ändringar av innehållet (t ex medlemsregler, medlemsförmåner, ev. Poängregler etc.) i The Bishops Arms Medlemsklubb under medlemsperioden. The Bishops Arms informerar om sådana ändringar via minst en informationskanal; webbsidan, e-post, SMS eller vanlig post.

1.4. Medlemmen kan när som helst avsluta sitt medlemskap via medlemsportalen på www.bishopsarms.com/medlem eller genom skriftlig begäran per e-post till The Bishops Arms Medlemsservice på medlemsklubben@bishopsarms.com.

1.5. En uppsägning träder i kraft så fort The Bishops Arms Medlemsklubb har administrerat uppsägningen, inom 72 timmar. Eventuella intjänade bonuspoäng blir obrukbara i samband med uppsägning.

2. INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER 

2.1. The Bishops Arms är personuppgiftsansvarig.

2.2. För att ta del av information och vissa funktioner på medlemsklubben måste du skapa ett medlemskonto. När du anmäler ditt medlemskap kommer viss information att efterfrågas, inklusive din e-postadress. Information som insamlas via www.bishopsarms.com kan komma att kombineras med information som erhållits från andra företag.

2.3. De personuppgifter som medlemmen anger i samband med sin medlemsanmälan, i framtiden eller som på annat vis kommer The Bishops Arms tillhanda inom ramen för medlemskapet i The Bishops Arms Medlemsklubb, kommer att behandlas av The Bishops Arms eller dess rättsefterträdare i syfte att administrera medlemskapet.

2.4. Genom anmälan till medlemskap eller användning av medlemsförmån, godkänner medlemmen till nedan nämnda behandling av personuppgifter samt till att mottaga medlemsinformation och marknadsföringsmaterial per post, e-post eller SMS, förutsatt att medlemmen vid anmälan eller senare uppgivit sin adress, e-postadress eller mobiltelefonnummer till The Bishops Arms.

2.5. Medlemmen godkänner till att The Bishops Arms, dess partners, underleverantörer och företag behandlar medlemmens personuppgifter för de ändamål som framgår av medlemsvillkoren och nedan:

· administrera The Bishops Arms Medlemsklubb,

· uppdatera personuppgifter,

· tillhandahålla och utveckla The Bishops Arms eller partners tjänster och produkter,

· förbättra kvaliteten på restaurangupplevelsen och digitala tjänster,

· individualisera kommunikationen,

· marknadsföring och direkt marknadsföring från The Bishops Arms,

· analysverktyg,

· överföra kontaktuppgifter till partners.

2.6. För ovanstående ändamål kan The Bishops Arms komma att använda och samla in personuppgifter enligt nedan:

· uppgifter som medlemmen lämnat vid registrering, vid användning av The Bishops Arms Medlemsklubb eller vid köp av tjänster eller produkter från The Bishops Arms,

· personuppgifter kan komma att uppdateras och kompletteras med uppgifter från offentliga och privata register,

2.7. Medlemmen har rätt att efter skriftlig begäran till The Bishops Arms, få information om vilka personuppgifter om medlemmen som The Bishops Arms behandlar.

2.8. Medlemmen har rätt att begära att uppgifter rättas eller utplånas. Detta ska ske skriftligen till The Bishops Arms Medlemsservice.

2.9. Kontoinformation gällande medlemskapet lämnas endast ut till medlem, eller till den person som kan uppvisa en skriftlig fullmakt som är undertecknad av medlemmen.

2.10. Av säkerhetsskäl bör The Bishops Arms informeras om namnbyte och adressändring.

2.11. Medlemmen kan när som helst återkalla sitt godkännande till direkt marknadsföring genom att kontakta The Bishops Arms varpå The Bishops Arms upphör med sådan marknadsföring.

3. SKYDD AV DINA PERSONUPPGIFTER 

3.1. The Bishops Arms Medlemsklubb är inriktad på att skydda dina personuppgifter. Vi använder omfattande säkerhet och processer för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning eller utlämning. Vi lagrar till exempel vi dina personuppgifter på säkrade datorservrar, som befinner sig i kontrollerade miljöer. 

3.2. För åtkomst till ditt konto på The Bishops Arms Medlemsklubb krävs ett lösenord, eller inloggning via ditt Facebook konto, som är personligt. Du ansvarar för hemlighållande av ditt lösenord. Lämna inte ut information om ditt lösenord till någon annan person. Om du delar dator med någon bör du alltid logga ut för att skydda din information.

4. MISSBRUK AV MEDLEMSKAP 

4.1. Vid missbruk av medlemskapet har The Bishops Arms rätt att avsluta detta omedelbart. En misskötsel kan till exempel vara att bete sig respektlöst eller omedgörligt gentemot The Bishops Arms eller dess partners, begå kriminella handlingar eller handlingar som anses omoraliska eller oetiska, eller som bryter mot här angivna bestämmelser och villkor.

4.2. Eventuellt missbruk av medlemskapet kan komma att polisanmälas.

4.3. Vid eventuell tvist om hela eller delar av innehållet i dessa villkor gäller svensk lag och avgörande sker i svensk domstol. The Bishops Arms är inte ansvarigt för händelser som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krishändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet.

4.4. The Bishops Arms förbehåller sig rätten att avveckla The Bishops Arms Medlemsklubb med sex (6) månaders varsel till medlemmarna. Ett sådant varsel kan förmedlas via e-post eller publiceras på The Bishops Arms hemsida. The Bishops Arms ansvarar inte för den förlust som en sådan avveckling eventuellt kan innebära för den enskilde medlemmen.

5. ÄNDRING AV POLICY 

5.1. The Bishops Arms Medlemsklubb uppdaterar emellanåt denna sekretesspolicy. När detta görs, kommer datumet under rubriken att justeras. Om det sker väsentliga förändringar i denna sekretesspolicy kommer The Bishops Arms att informera om sådana ändringar via minst en informationskanal; hemsidan, e-post, SMS eller vanlig post. Vi uppmanar dig att regelbundet läsa igenom denna sekretesspolicy för att hålla dig informerad om hur The Bishops Arms Medlemsklubb hjälper till att skydda din information.

6. KONTAKTINFORMATION 

The Bishops Arms Medlemsklubb
Box 21034 100 31 Stockholm
E-post: medlemsklubben@bishopsarms.com
Hemsida: www.bishopsarms.com/medlem

 

Fler villkor & policys

MEDLEMSKLUBBENS QUIZ-REGLER

COOKIE POLICY

WEBBPLATSVILLKOR

PERSONUPPGIFTS- & INTEGRITETSPOLICY (ELITE/HOTELBOKNING)