PERSONUPPGIFTS- & INTEGRITETSPOLICY

Vi värnar om din integritet och följer tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson (General Data Protection Regulation).

Då Bishops Scandinavia är en del av Elite så bokas ditt Hotel Bishops Arms på Elite Hotels of Sweden´s hemsida (org. Nr 556248-5259) Elite samlar då in personuppgifter från hotellgäster och medlemmar i sitt lojalitetsprogram, Elite Hotels Rewards. Med personuppgifter menar vi information som direkt eller indirekt kan kopplas till en i dag levande person. Elite Hotels ansvarar för personuppgifter som du lämnar till oss.

Vi använder dina personuppgifter till att administrera och bearbeta bokningar samt till att anpassa och utveckla våra tjänster så att de fungerar bättre för dig före, under och efter din vistelse. När du lämnar personuppgifter till oss så kommer vi att hantera dem i enlighet med rådande regler.

Vi använder personuppgifter för att:

Administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla de tjänster du köper av oss

Bearbeta bokningar och beställningar

Informera dig via t.ex. SMS, mobila applikationer eller e-post om din bokningsstatus eller annan relevant information i anslutning till din bokning, före, under och efter din vistelse hos oss

Individualisera vår kommunikation så att du får relevanta erbjudanden

Analys av statistik och användarbeteenden

Marknadsföra tjänster och produkter

Du kan när som helst begära att vi slutar använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte.

Personuppgifts- och integritetspolicyn är tillsammans med The Bishops Arms medlemsvillkor och Bishops Arms webbplatsvillkor grundläggande för hur The Bishops Arms hanterar personuppgifter. Ändringar uppdateras på bishopsarms.com och vi kommer även att informera dig om det.

Om du förser oss med andras personuppgifter, exempelvis i samband med en gruppbokning tar vi det som ett godkännande till att hantera personuppgifterna i enlighet med vår Personuppgifts- och Integritetspolicy.

Vi samlar in personuppgifter genom bokningsdialog, cookies, beacons och Elite Hotels Rewards medlemsservice. För att våra uppgifter ska vara både korrekta och uppdaterade importerar vi personuppgifter från externa källor, t.ex. offentliga register. Elite Hotels ansvarar inte för att personuppgifter ändras eller är inkorrekta.

Vi samlar endast in personuppgifter som är relevanta för att våra tjänster och service ska fungera på bästa sätt. Här är en förteckning på den information som vi samlar in:

För- och efternamn

Adress

Telefonnummer

Födelsedata

E-postadress

IP-adress och cookies

Inloggningsuppgifter

Språk

Användarhistorik

Uppgifter om medlemskap

Information om ditt resesällskap

Bokningspreferenser och särskilda önskemål

Betalningar och eventuell annan information som du lämnar till oss i samband med en hotellvistelse.

Vi arbetar med partners som säkerställer att tjänster och infrastrukturer fungerar på bästa sätt och dina personuppgifter kan överföras till dem. Våra partners har tecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal med oss och dina personuppgifter hanteras endast för vår räkning enligt våra instruktioner och gällande lagstiftning. Vid utredning av brott kan vi behöva dela uppgifter med polisiära myndigheter i enlighet med svensk lagstiftning.

Dina personuppgifter sparas inte längre än nödvändigt.  Insamlade uppgifter uppdateras kontinuerligt och vi raderar personuppgifter när det inte längre finns något ändamål för att spara dem.

Om hela eller delar av Hotel Bishops Arms verksamhet överlåts eller integreras med annan verksamhet kan personuppgifter lämnas ut till en eventuell köpare och dennes rådgivare.

Om du vill ta del av dina personuppgifter eller få dem raderade ber vi dig kontakta oss skriftligen. Vi kommer att be dig om en identifikation för att säkerställa att vi ger informationen till rätt person.

Hör av dig till oss om du har frågor om hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter eller om du har synpunkter på Personuppgifts- och integritetspolicyn. Adressen är:

The Bishops Arms

Att: Personuppgiftsansvarig

Box 210 34

110 32 Stockholm

Fler villkor & policys

VILLKOR & REGLER MEDLEMSKLUBBEN

WEBBPLATSVILLKOR

COOKIE POLICY